Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

День памяти Свв. Иерусалимского патриарха Иоанна, Армянского католикоса Ованеса Одзнеци, Свв. учителей Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци

Երուսաղեմի Ս. Հովհան հայրապետի, հայոց Ս. Հովհաննես Օձնեցի հայրապետի, Ս. Հովհան Որոտնեցի և Ս. Գրիգոր Տաթևացի վարդապետների հիշատակության օր.

В субботу третьей недели Великого Поста Армянская Апостольская Церковь отмечает День памяти великих богословов-священнослужителей — святого католикоса Ованеса Одзнеци и святых учителей Овнана Воротнеци и Григора Татеваци.

34-ый армянский католикос Ованес Одзнеци (717-728) — крупный мыслитель, реформатор, богослов и законовед, причислен с лику святых Армянской Церкви. За блестящее образование и широту интересов он был прозван «Имастасер» (Философом). Свидетельства о нем оставили многие историки: Асохик, Киракос Гандзакеци и другие. Они характеризуют его как «мужа, любящего мудрость и святого, прекрасного роста и сложения, с душою еще более прекрасной». Как общественный и церковный деятель Ованес Одзнеци, благодаря своим дипломатическим способностям, сделал все возможное для улучшения положения родного народа Армении, находившейся под властью Арабского халифата. За 11 лет своего правления (717-728) Католикос сделал все, чтобы сохранить безусловную целостность и строгую иерархичность Армянской Церкви. Ведя национальную церковную политику, Католикос Ованес Одзнеци стремился поднять и укрепить жизнеспособность армянского общества и государственность.

Ованес Одзнеци — автор десятков шараканов, многие из которых и поныне исполняются в армянских храмах. Ему принадлежит ряд трудов, в которых подробно излагается порядок богослужения в Армянской Церкви, исполнение обрядов и т. д. Однако главный труд всей его жизни «Книга канонов» – систематизированный и составленный им свод канонических законоположений армян, который, фактически, является первым сборником церковного права Армении, объединившим канонические постановления вселенских и поместных церковных соборов.

Ованес Воротнеци (1315-1388) армянский философ, ученый и богослов, педагог, церковный и политический деятель. В 1345 году основал в Татеве университет — крупнейший научный и культурный центр средневековой Армении.

Григор Татеваци (1346-1410) крупный ученый и богослов, ученик и последователь Ованеса Воротнеци. Татеваци довел до расцвета основанную его учителем знаменитую татевскую школу армянской философии. Григор Татеваци – автор ценных богословских трудов и проповедей. Благодаря его записям до нас дошла часть литературного наследия Ованеса Воротнеци.

Вместе со святым католикосом Ованесом Одзнеци, святыми учителями Ованесом Воротнеци и Григором Татеваци Армянская Церковь поминает святого Иерусалимского патриарха Иоанна – известного проповедника веры Христовой.


Սեծ Պահքի երրորդ շաբաթ օրն Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցին տոնում է Հայ եկեղեցու նշանավոր աստվածաբան-եկեղեցականների՝ Ս. Հովհան Օձնեցի հայրապետի, Ս. Հովհան Որոտնեցի և Ս. Գրիգոր Տաթևացի վարդապետների և Երուսաղեմի Ս. Հովհան հայրապետի հիշատակության օրը:

Ս. Հովհաննես Օձնեցին, ում մեծարել են նաև Իմաստասեր անվամբ, Հայ եկեղեցու սրբացված հայրապետներից է: Ըստ վարքագիրների՝ հոգևոր ու մտավոր կատարելությունից զատ, փայլել է նաև արտաքին վայելչությամբ: Գահակալության 11 տարիների ընթացքում (717-728 թ.թ.) Հովհաննես Օձնեցի կաթողիկոսը կարողացել է դիմակայել բյուզանդական ու արաբական ճնշումներին, պայքարել աղանդավորության դեմ: Օձնեցին թողել է հարուստ ու արժեքավոր գրական ժառանգություն: Նրա «Կանոնագիրք Հայոց»-ը հայ իրականության մեջ իրավաբանական առաջին մեծ ժողովածուն է, որտեղ ի մի են բերված եկեղեցական կանոնները: Նա հայտնի է նաև իբրև բազմաթիվ ճառերի հեղինակ և շարականագիր: Ս. Հովհաննես կաթողիկոսի գլխավոր ձեռնարկումներից են Հայ եկեղեցու բարեկարգման համար գումարված 726 թվականի Դվինի ժողովը, ինչպես նաև նույն թվականի Մանազկերտի ժողովը` կազմակերպված Հայ և Ասորի եկեղեցիների միության ամրապնդման նպատակով: Ս. Հովհաննես Օձնեցի Հայրապետի շիրիմը գտնվում է իր հայրենի Օձուն գյուղի մոտ` Արդվի գյուղի Սրբանես (Ս. Հովհաննես) եկեղեցու բակում, որ դարձել է նվիրական ուխտատեղի հավատացյալ հայության համար:

Միմյանց հետ կապված են Ս. Հովհաննես Որոտնեցի (1315-1388) և Ս. Գրիգոր Տաթևացի (1346-1410) վարդապետների անունները: Ս. Գրիգոր Տաթևացին` Հայ եկեղեցու «Եռամեծ» վարդապետն ու խոշորագույն աստվածաբանը, ուսանելով Ս. Հովհաննես Որոտնեցու մոտ, հետագայում իր բարձրակետին հասցրեց ուսուցչի կողմից հիմնած Տաթևի նշանավոր դպրոցը: Տաթևացին հեղինակ է աստվածաբանական մեծարժեք աշխատությունների ու քարոզների, որոնց շարքում առանձնացվում են «Գիրք Հարցմանց»-ը և քարոզգրքերը: Տաթևացու գրառումների շնորհիվ մեզ է հասել նաև Որոտնեցու գրական ժառանգության մի մասը:

Հայ եկեղեցու երեք սրբերի հետ մեկտեղ նույն օրը նշվում է նաև 4-րդ դարի Երուսաղեմի Ս. Հովհան Հայրապետի հիշատակության օրը: Ս. Հովհան Երուսաղեմացին որպես Երուսաղեմի հայրապետ 386 թ. հաջորդել է Ս. Կյուրեղ Երուսաղեմացուն: Հայտնի էր ընդարձակ գիտելիքներով և առաքինի վարքով, բարեհոգի և հանդուրժող բնավորությամբ, որի շնորհիվ դեռևս իր կյանքի օրոք նրան կոչում էին «սուրբ և սքանչելի հայրապետ»: Ոմանք էլ կասկածում էին, որ հարում է հերձվածողներին. քանզի սուրբ հայրապետը չէր շտապում հարաբերությունները խզել նրանց հետ, ովքեր վերջնականապես չէին շեղվել ուղղափառությունից: Նա մեծ համբերությամբ էր տանում իրեն ուղղված բոլոր զրպարտանքները՝ սիրով ու անվեհեր հանդարտությամբ պարզաբանելով իր դիրքորոշումը: Այնուհանդերձ, շատ ջանքեր պահանջվեցին, որպեսզի Ս. Հովհանին մեղադրողներն ի վերջո ընդունեն նրա դավանական համոզմունքների անաղարտությունը: Մինչև կյանքի վերջը սուրբ հայրապետն իր հոտը պահպանեց ամեն տեսակ հերձվածողական մոլորություններից, իսկ վախճանից առաջ ժողովներ գումարելով՝ վճռական դեր խաղաց դատապարտելու համար Պեղագիոսի ուսմունքը, որը պնդում էր, թե փրկության համար բավական են մարդկային ջանքերը առանց աստվածային շնորհի:

Ս. Հովհանը խաղաղությամբ ննջեց 417 թ. հունվարին՝ թողնելով բարի հիշատակ և դասվելով սուրբ հայրապետների շարքում:

Когда празднуется День памяти Свв. Иерусалимского патриарха Иоанна, Армянского католикоса Ованеса Одзнеци, Свв. учителей Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци в Армянской Апостольской Церкви?

23.03.2019
14.03.2020
06.03.2021
19.03.2022
11.03.2023
02.03.2024
22.03.2025
07.03.2026
27.02.2027
18.03.2028
03.03.2029
23.03.2030

Поделитесь с друзьями:

Посмотрите еще:

Комментарии отключены.

Copyright © 2018 Армянский интернет портал Arm-portal.ru. All rights reserved. При использовании материалов Arm-portal.ru - прямая, открытая, индексируемая поисковыми системами активная гиперссылка ОБЯЗАТЕЛЬНА. Мнение авторов публикаций на сайте может не совпадать с позицией редакции. Правообладателям