Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Записи опубликованы в категории “Религия”

Этот раздел посвящен Религии Армении — Армянской Апостольской церкви, вы найдете информацию об армянских храмах, церквях и монастырях, а также религиозных праздниках Армении.

День памяти 12 Свв. Пророков – Осии, Амоса, Михея, Иоиля, Авдия, Наума, Аввакума, Ионы, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии

Տասներկու սուրբ մարգարեների` Ովսեի, Ամովսի, Միքիայի, Հովելի, Աբդիուի, Նավումի, Ամբակումի, Հովնանի, Սոփոնիայի, Անգեի, Զաքարիայի և Մաղաքիայի հի. В отличие от…

День памяти Свв. Праотцов – Адама, Авеля, Сифа, Еноса, Нойя, Мелхиседека, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, Аарона, Елеазара и других св

Սուրբ նախահայրերի՝ Ադամի, Աբելի, Սեթի, Ենովսի, Ենովքի, Նոյի, Մելքիսեդեկի, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի, Հովսեփի, Մովսեսի, Ահարոնի, Եղիազարի, Հեսուի, Սամուելի, Սամփսոնի, Հեփթայայի,…