Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Записи опубликованы в категории “Религия”

Этот раздел посвящен Религии Армении — Армянской Апостольской церкви, вы найдете информацию об армянских храмах, церквях и монастырях, а также религиозных праздниках Армении.

День памяти Свв. Двенадцати Учителей (арм. Տասներկու Սբ. Վարդապետների հիշատակության օր)

День памяти Свв. Двенадцати Учителей: Ретия, Дионисия, Сильвестра, Афанасия, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, Василия Кесарийского, Григория Нисского, Григория Богослова, Епифания…

День памяти Свв. Лукиана-Сотника, Отца Иисуса Иосифа, Иосифа Ариматийского и родственников Христа — Лазаря и двух его сестер Марты и Марии

Ղուկիանոս Հարյուրապետի, որ հավատաց Քրիստոսի խաչելությանը և Հովսեփ Աստվածահորը, Հովսեփ Արիմաթացու և Քրիստոսի բարեկամ Ղազարոսի ու նրա երկու. Несмотря на…

Праздник Свв. Переводчиков-Учителей Месропа, Егише, Мовсеса Кертоха, философа Давида Анахта, Григора Нарекаци и Нерсеса Шнорали

Սբ. թարգմանիչ Վարդապետների` Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն. День Свв. Переводчиков-Учителей –…